Laserové ožarovanie krvi

Laserové ožarovanie krvi

vnútrožilové ožarovanie krvi

Laserové ožarovanie krvi je metóda, ktorá ožaruje krv laserovým svetlom. Je to terapia, ktorá ovplyvňuje reologické vlastnosti krvi, čo má priaznivý účinok na všetky živé bunky a na celkové zdravie človeka. Laserové ožarovanie krvi sa používa ako prevencia a liečba ochorení, ktoré súvisia so zhoršeným stavom krvi – a povedzme si pravdu, ktoré ochorenia nesúvisia s krvou, keď krv ovplyvňuje každú živú bunku? Stav krvi ovplyvňuje celkové zdravie. 

Existujú 3 spôsoby laserového ožarovania krvi

Vnútro-žilové ožarovanie krvi laserovým vláknom viď horný obrázok, ktoré je vložené do žily je historicky prvým riešením, ktoré umožnilo laserové ožarovanie krvi. Jeho nevýhodou je invazívnosť, preto nie je možné túto metódu aplikovať denne a dlhodobo. Viete si predstaviť, že by ste denne chodili do nemocnice na laserové ožarovanie krvi cez žilu? Vaše žily by to určite nezvládli. 

Transkutánne ožarovanie krvi laserom znamená prenikanie laserového svetla do krvi cez pokožku, ktorá však absorbuje časť svetla melanínom a samotnou pokožkou, a tým sa menia všetky vlastnosti svetla. Z toho dôvodu je táto metóda menej účinná. Tí, ktorí majú tenkú pokožku na zápästí ju môžu používať, ale pokiaľ je pokožka hrubšia, ztukovatelá alebo tmavšia, tak efektívnosť sa výrazne znižuje.

bioquant nosová aplikáciaVnútro-nosové ožarovanie krvi znamená ožarovanie krvi cez nosovú dutinu, vložením nosového nástavca. Laserový zdroj v nose je najbližšie možné spojenie laserového zdroja s krvou. Táto intranazálna metóda neovplyvňuje vlastnosti svetla melanínom v pokožke a tukovými tkanivami kože. V nose je krv ožarovaná cez bohato prekrvenú nosnú sliznicu v celej podlebečnej oblasti a prežaruje veľkú oblasť. Táto metóda je neinvazívna a minimálne tak účinná ako vnútro-žilové ožarovanie krvi v každej aplikácii. Vnútro-nosová aplikácia však umožňuje pravidelné aplikácie – denne, dlhodobo a v pohodlí domova, čím sa efekty oproti ktorejkoľvek inej metóde mnohonásobne zvyšujú.

Laserové ožarovanie krvi a analýza kvapky krvi

Z analýzy kvapky krvi na mikroskope sa dá určiť v akom stave sú vaše červené krvinky. Červené krvinky, ktoré sú polepené do retiazok nie sú schopné prenášať kyslík celým svojim povrchom a ich priechodnosť cez tenké kapiláry nie je ideálna oproti červeným krvinkám, ktoré sú samostatne oddelené, pružné, eleastické, nabité nábojom z elektrónov na povrchu ich membrány. Kým pospájané krvinky signalizujú lepivé procesy v cievach a ich zanášanie, kedy sa záťaž srdca a tlak krvi zvyšujú, oddelené krvinky naopak signalizujú STOP lepivosti a zanášaniu ciev a zlepšenie okysličenia tela a lepšieho odvodu odpadových látok z tela. Cievy sa tak môžu postupne vyčistiť a zlepšiť priechodnosť pre prietok krvi, čo je ďalším efektom laserového ožarovania krvi.

Kto nepotrebuje laserové ožarovanie krvi? 

červené krvinky

Laserové ožarovanie krvi nepotrebujete ten, kto sa zdravo stravuje, dodržuje pitný režim, ten, kto pravidelne športuje. Ten, kto nežije v strese. Človek, ktorý žije v harmónii s prírodou (bio strava, zdravý vzduch). Ten, kto nemá zdravotné problémy a cíti sa fyzicky a mentálne v dobrej kondícii.

Pokiaľ tento opis pasuje na Vás, tak laserové ožarovanie krvi s veľkou pravdepodobnosťou nepotrebujete. V tom prípade patríte do skupiny ľudí žijúcich zdravým životným štýlom, ktorí majú výborný stav krvi – a to je skvelé, pretože Vás je málo. Približne len 1% ľudí.

Ale ani to neznamená, že laserové ožarovanie krvi Vám v každej aplikácii nebude benefitom. Prídavok energie červeného svetla do krvi aj u týchto ľudí je prínosom, len nebudú učinok pociťovať, ale iné metódy ako kikroskopia kvapky živej krvi prínos potvrdzujú.

Ale sú aj takí, ktorí majú ideálny stav krvi a používajú laserové ožarovanie krvi, pretože si uvedomujú, že zdravie je len jedno a preto si ho chcú chrániť ako sa len dá.

Pozrite sa po okolí a zistíte, že množstvo ľudí dostáva infarkty alebo mozgové príhody pre tak banálnu vec ako malá zrazeninka v krvi, malý tromb, ktorý upchá cievu. Krv prestáva prúdiť a tkanivo, ktoré táto krv predtým vyživovala jednoducho odumiera. Čo to znamená? V mozgu obvykle trvalý postih. U srdca trvalé poškodenie a odumreté tkanivo sa už nedá opäť priviesť k životu. Vzniká oblasť odumretého tkaniva, ktoré navždy stratilo svoju funkčnosť.

Kto potrebuje laserové ožarovanie krvi?

Na výstavách sme urobili množstvo analýz z kvapky krvi a z desiatok ľudí sa vždy našiel aspoň jeden, ktorý mal krv – stav červených krviniek vo vynikajúcom stave. Vždy nás zaujímalo čo robí pre svoje zdravie, pretože veľká väčšina analyzovaných sa k vynikajúcemu stavu z ďaleka nepribližuje. Tí, ktorých analýza kvapky krvi dopadla vynikajúco boli predovšetkým chudší ľudia, ktorí športujú a sú aktívni, denne sa pohybujú na čerstvom vzduchu, dodržujú pitný režim, snažia sa jesť zdravo, neprejedajú sa a zbytočne sa nestresujú. Mali jednu vec spoločnú – sršala z nich energia, vitalita a optimizmus. 

Väčšina testovaných preukázala zhoršenú viskozitu krvi. 30 minútové laserové ožarovanie krvi u mnohých zlepšil prvotný nepriaznivý stav červených krviniek – u zlých stavov, ktoré boli sprevádzané výraznými retiazkami (10 červených krviniek a viac) došlo k miernej až výraznej zmene. U lepších stavov krvi, ktoré boli sprevádzané retiazkami 3-5 červených krviniek došlo k miernému až výraznému zlepšeniu. Zlepšenie znamená, že retiazky sa zredukovali – červené krvinky sa oddelili. Ideálny stav červených krviniek nastáva, keď sú červené krvinky pekne oddelené a guľatého tvaru s bielym bruškom uprostred, čo signalizuje prítomnosť kyslíka u červených krviniek. Ak je celá krvinka tmavá, viaže na seba oxid uhličitý a tmavá je preto, že neokysličená krv je tmavá a okysličená krv je svetlá. V ideálnom stave sa krvinky sa seba nelepia a vtedy vedia naviazať kyslík celým svojim povrchom. 

Laserové ožarovanie krvi vám určite pomôže, pokiaľ ste prekonali infarkt alebo porážku. Oblasť odumretého tkaniva sa rýchlejšie ohraničí a všetko v okolí tohto tkaniva, čo trpelo nedostatkom kyslíka sa rýchlo zregeneruje.

Pokiaľ máte vysoký krvný tlak alebo cukrovku tak potrebujete udržiavať dobrý stav krvi dlhodobo. Bioquant Vám pomôže aj v prípade kŕčových žíl a postupnej regenerácii ciev.

Krv prúdi cievami, ale sa o cievy aj stará a prináša im všetko, čo  cievy potrebujú. Zlý stav krvi znamená zlý stav ciev a naopak. Perfektný stav krvi prinesie perfektný stav ciev a celkovo sa to prejaví na ich lepšej a ľahšej priechodnosti ciev. Je to však dlhodobý proces, lebo v sebe máme asi 100 000 km ciev.

Sumár účinkov laserového ožarovania krvi:

vysoký krvný tlak

Zlepšenie reologických vlastností krvi a zníženie odporu krvi pri prúdení: 
Keď monochromatické fotóny s nízkou intenzitou ožarujú krv, zvyšuje sa pružnosť červených krviniek, tie sa od seba oddelia, a tak sú schopné prijať látky celým svojím povrchom.

Okysličenie tela: 
Zlepšuje sa schopnosť červených krviniek okysličovať sa v pľúcach a odnášať oxid uhličitý z tela, čo má pozitívny vplyv na všetky vnútorné orgány a metabolizmus.


Nižšia pravdepodobnosť tvorby zrazenín v krvi:
Keď fotóny s nízkou intenzitou ožiaria krv, aktivujú sa zložky, ktoré uvoľňujú cievne spazmy a tiež zložky, ktoré obmedzujú tvorbu trombov. Znižuje sa riziko vzniku krvných zrazenín v cievach, čím sa redukuje aj riziko vzniku srdcového infarktu a mozgovej cievnej príhody v dôsledku upchatia cievy.

Liečba a prevencia hypertenzie (zvýšeného krvného tlaku), stabilizácia krvného tlaku:
V dôsledku zníženia krvnej viskozity, redukcie tukov v krvi, uvoľnenia ciev (vazodilatácie) a lepšieho okysličenia dochádza k normalizácii krvného tlaku, ak hypertenzia nemá iné príčiny ako uvádzame.

Prekrvenie mozgu: 
Mozog pre svoju správnu funkciu potrebuje množstvo energie uloženej v makroergických väzbách molekúl ATP (adenozín trifosfátu). Táto energia sa tvorí z glukózy za prítomnosti kyslíka.


Zlepšenie prekrvenia dolných končatín: 
Je dôsledkom lepšej mikrocirkulácie. Týka sa to sprievodných cievnych komplikácií cukrovky (diabetická mikroangiopatia) a vredov predkolenia.


Ovplyvňovanie krvných lipidov:
LDL cholesterol a triglyceridy sa znižujú (v prípade, že boli pred používaním prístroja zvýšené).

Príklady ďalších efektov (pozorovaných zo sveta počas a po ukončení aplikácií laserového ožarovania krvi):

  •        normalizácia imunity
  •        zlepšenie opravných a regeneračných procesov
  •        zlepšenie funkcií endokrinného systému
  •        spazmolytický účinok
  •        anti-aging účinok (spomalenie starnutia)
  •        detoxikačný účinok
  •        prevencia proti rôznym ochoreniam, napríklad proti vírusovým a baktériálnym infekciám atď.
  •        vplyvy na rast fyzických a psychických síl a zlepšenia zdravotného stavu.

Má laserové ožarovanie krvi zmysel?

Laserové ožarovanie krvi nie je novinka. Už desiatky rokov sa ožaruje krv vnútro-žilovo napríklad v Nemecku aj v Rusku je laserové ožarovanie krvi obľúbené - v nemocniciach a v špecializovaných centrách. 

Vnútro-nosové ožarovanie krvi za posledných 10 rokov vzrástlo na obľúbenosti, pretože sa uskutočnili klinické štúdie, ktoré preukazujú porovnateľnosť účinkov vnútro-nosovej a vnútro-žilovej aplikácie. Vďaka týmto štúdiám sa rozšírila vnútro-nosová  aplikácia laserového ožarovania krvi a mnohí si môžu vychutnávať túto terapiu z pohodlia domova – pričom pred 15 rokmi to nebolo možné aplikovať inde ako v nemocnici. Tento vítaný pokrok vpred sprístupnil laserové ožarovanie krvi širokej verejnosti. To, čo bolo pred 15 rokmi takmer nedostupné a drahé je dnes dostupné všetkým. 

Čo môžete od laserového ožarovanie krvi získať?

Laserové ožarovanie krvi ovplyvňuje krv – krvnú reológiu a viskozitu. Cez stav krvi sa ovplyvňujú všetky bunky v tele – bunky tvoria tkanivá, orgány, celé systémy a celý organizmus. Zlepšením stavu krvi sa zlepší celkové zdravie, pretože laserové ožarovanie krvi funguje systémovo.

Laserové ožarovanie krvi sa používa ako liečba a prevencia srdcovocievnych a mozgovocievnych ochorení, pretože „riedi“ krv bez vedľajších účinkov. Z toho dôvodu ho nesmú používať pacienti so zníženou zrážanlivosťou krvi a tehotné ženy. Kontraindikácia platí aj pre onkologických pacientov, krvácania. Je vhodné pre užívateľov so srdcovocievnymi a mozgovocievnymi ochoreniami.

Laserové ožarovanie krvi je vhodné pre mladých aj starých, pre celé rodiny, pretože z dlhodobého hľadiska je dobrý stav krvi prevenciou mnohých civilizačných a stareckých ochorení. 

Ktorý prístroj umožňuje laserové ožarovanie krvi?

bioquant NSLaserové ožarovanie krvi umožňuje prístroj Bioquant NS. Je to zdravotnícka pomôcka vyrábaná slovenskou spoločnosťou Yalong Trade s.r.o.. Spoločnosť zabezpečuje záručný aj pozáručný servis. 

Bioquant NS má patentovaný laserový aplikátor, ktorý poskytuje špičkovú kvalitu svetla. Bioquant NS je prístroj, ktorý je prepracovaný do každého detailu – kvalitná optika, jednoduchá obsluha, moderný dizajn, a navyše s funkciou navyše – obsahuje ďalší káblik s aplikátorom, ktorý generuje infračervené svetlo, ktoré sa používa na ožarovanie akupunktúrnych bodov alebo bolestivých stavov, alebo ožarovania akupunktúrnych bodov s možnosťou voľby frekvencií. 

Prečo by ste v rodine mali používať prístroj Bioquant NS?

Každý človek ma len jedno zdravie. Preto sa treba o zdravie aj starať. Prevencia je najlepšia liečba, čo tvrdia aj lekári.

Prístroj Vám pomôže v období zvýšených respiračných alebo iných ochorení naštartovať  imunitu a predísť alebo zmierniť sprievodné symptómy ochorenia.

Prístroj Vám zvýšeným okysličením dodá viac sily a energie – fyzickej aj mentálnej. 

Prístroj Vám zlepší reologické vlastnosti krvi a vaše bunky budú lepšie fungovať.

Pokiaľ máte dlhodobé zdravotné problémy tak zlepšenie stavu si žiada určitú trpezlivosť – ale zlepšenia sa dostavia.

Pokiaľ používate prístroj ako prevenciu a nemáte žiadne zdravotné problémy, tak môžete byť prekvapení nárastom sily  a energie.

Prevencia je najlepšia liečba, predovšetkým vtedy, keď sa v rodine vyskytujú civilizačné ochorenia

Laserové ožarovanie krvi nie je novinka. Na Slovensku už o ňom počul takmer každý. Ale väčšina zákazníkov sa začne touto terapiou zaoberať až keď sa objaví zdravotný problém. A pritom prevencia je najlepšia liečba. Pokiaľ máte v rodine ochorenia ako vysoký krvný tlak, cukrovka, kŕčové žily, iné ochorenia srdcovo-cievneho a mozgovo-cievneho pôvodu, cukrovku alebo ochorenia súvisiace s hustou krvou, nedokysličením tkanív, tak laserové ožarovanie krvi vám bude slúžiť ako vynikajúca prevencia.

Pokiaľ ste zdraví, tak laserová terapia vám prečistí cievy, dodá energiu, lebo krv ju prináša,  zlepší imunitu, lebo laserové svetlo energizuje aj biele krvinky v krvi,  okysličí bunky v tele  a tým  zlepší stav orgánov alebo dokonca spomalí starnutie buniek, lebo napomáha ich správnej regenerácii.

Pokiaľ máte zdravotné problémy, ktoré súvisia s cievami alebo horším stavom viskozity a reológie krvi (hustá krv), ktorá vedie k zanášaniu ciev a tvorbe trombov s rizikom infarktu alebo ischemickej  cievnej príhody (nedokysličenie mozgu alebo srdcového svalu) , tak si musíte na zlepšenia stavu krvi, ktoré laserové ožarovanie krvi BIOquantom prináša pomalšie zvyknúť. Nazývame to  adaptačná doba, kedy si telo zvyká na zlepšenia, ktoré dobrá krv prináša.

Ak by ste sa nechceli privykať na zlepšenia stavu krvi pomaly, tak organizmus môže na laserovú terapiu reagovať dočasným zvýšením tlaku, pocitom sucha v ústach, búšením srdca až do času, kým sa cievy a srdce prispôsobia zlepšeniam stavu krvi. Tieto sprievodné príznaky sú signálom, že dochádza k zlepšeniam stavu krvi, ktorá sa stará o všetko v organizme. Nebojte sa toho, tieto príznaky postupne vymiznú a sú dôkazom, že laserová terapia účinkuje ako má. Keď sa cievy prečisťujú tak sa plaky uvoľňujú do cievneho riečišťa, čo môže dočasne zdvihnúť tlak. Alebo  príčinou prechodného nárastu tlaku krvi je rýchle zlepšenie viskozity a reológie krvi, ktoré znamená prechodné zvýšenie objemu prúdiacej krvi srdcom a cievami a preto prechodne stúpa tlak. Preto odporúčame pomaly si zvyšovať množstvo energie, ktoré prístrojom BIOquant dodávate do krvi, lebo tento prístroj funguje a vyvoláva tento efekt.

Kde si môžem prístroj vyskúšať alebo kúpiť?

1. Bioquant si môžete kúpiť cez Orin s.r.o. alebo Kingray s.r.o.  . Viac sa dočítate na stránke www.orin.sk alebo na www.bioquant.sk

Bioquant si môžete kúpiť u  Kingray s.r.o. a ich predajcov napríklad: 

Bratislava a okolie: tel: 0903 204 624

Košice a okolie: tel: 0905 644 759

2. Bioquant si môžete kúpiť priamo v sídle spoločnosti Kingray s.r.o., Ružová 728/2, 050 01 Revúca.

3. Bioquant si môžete objednať telefonicky na čísle 0907 173 910. 

4. Bioquant si môžete objednať emailom na info@kingray.eu alebo na info@bio-quant.eu .

Neviete sa rozhodnúť a na prezentáciu nemáte čas?

Odporúčame si kúpiť knihu o Bioquante a naštudovať si problematiku laserového ožarovania krvi v knihe a zároveň dostupné informácie na stránkach a fórach! Knihu sme pre Vás výrazne zlacnili, takže je dostupná v eshope za bezkonkurenčnú cenu. Informácie z knihy vám zodpovedajú množstvo otázok, ktoré o laserovom ožarovaní máte. Množstvo článkov nájdete na stránke www.bioquant.sk a http://bioquant.eu/sk/. Pokiaľ máte ďalšie otázky napíšte nám email alebo zavolajte. Na telefónnom čísle vám radi poskytneme informácie ohľadne technických parametrov a konzultácie ohľadom zdravotného stavu. 

Kingray

tel: 00421 907 173 910

Zľavový kupón:

Pri prvej objednávke nad 40,00 EUR viete využiť zľavu 10,00 EUR počas objednávky v časti Kupóny. Vložte kód: CD2YB51Y

Zverejnené 2017-01-31 Home, Články o zdraví, Články o srdcovocievnych... 0 9222

Pridať komentárLeave a Reply

Musíte byť  prihlásený na pridávanie komentárov.

Posledné komentáre

Vyhľadávací blog

Related articles

Porovnať 0
Predchádzajúci
Nasledujúci

Žiadne produkty

To be determined Doprava
0,00 € Celkom

Pokladňa